×

Milbemax grote kat 2x 10 tabletten

Milbemax is de nummer 1 aanbevolen ontworming door dierenartsen. De kleine tabletten voor uw kat geven bescherming tegen veel voorkomende wormen in binnen- en buitenland.
SKU
1261

Voor 15:00 besteld en mits op voorraad, vandaag verzonden. Ook levering op zaterdag

Gratis verzending bij bestellingen boven €65,00!
Slechts €6,50 verzendkosten daaronder.
* Tarieven voor Nederland

VRAGEN OVER DIT PRODUCT?
Ons team helpt u graag met al uw vragen over uw huisdier.

info@fsbdierenasielen.nl

030-3035455
Ma, Wo en Vr 09:00 tot 17:00

Milbemax grote kat 20 tabletten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen:

MILBEMAX® Filmomhulde tabletten voor katten:

Milbemycine oxime 16 mg
Praziquantel 40 mg

Hulpstoffen:

IJzer oxide (E172) 0,288 mg
Excipiëns QS één deelbare tablet van 132,5 mg.

Indicatie(s)

Kat: de behandeling van menginfecties met onvolwassen en volwassen cestoden en nematoden zoals:

 • Cestoden:  
  • Dipylidium caninum,
  • Taenia spp.
  • Echinococcus multilocularis
 • Nematoden:
  • Ancylostoma tubaeforme
  • Toxocara cati

Het product kan ook worden ingezet bij de preventie van hartworminfectie (Dirofilaria immitis), wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden nodig is.

Contra-indicatie(s)

MILBEMAX® Filmomhulde tabletten voor katten

Niet toedienen aan katten die minder dan 2 kg wegen.
Zie ook paragraaf “Speciale voorzorgsmaatergelen bij gebruik.”

Bijwerkingen

In zeer zeldzame gevallen, in het bijzonder bij jonge katten, zijn na het toedienen van het veterinaire product systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of gasto-intestinale verschijnselen (zoals braken en diarree) waargenomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht u dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

MILBEMAX tabletten toedienen met een minimum dosering van 2 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht.
MILBEMAX éénmalig oraal (via de bek) toedienen, met of na wat eten. Dit geeft een optimale bescherming tegen hartworm ziekte.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de kat, is de praktische dosering als volgt:

Gewicht MILBEMAX voor katten
2 – 4 kg ½ tablet
> 4 – 8 kg 1 tablet
>8 – 12 kg 1½ tablet

MILBEMAX kan ingezet worden in een programma ter preventie van hartworm ziekte, wanneer gelijktijdig een behandeling tegen lintworm nodig is. Gedurende een maand is MILBEMAX preventief tegen hartworm ziekte. Als er regelmatig een behandeling ter preventie van hartworm ziekte wordt ingezet, heeft een monovalent product de voorkeur.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC.
Bewaar de blister in het doosje als bescherming tegen het licht.
Houdbaarheid van gehalveerde tabletten is zes maanden.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum aangegeven op de blister en het doosje na EXP.

Speciale waarschuwing(en)

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
VRIJ.

Overdosering

In het geval van overdosering werd, naast de verschijnselen die werden waargenomen bij de aanbevolen dosering ( zie paragraaf 6 ‘Bijwerkingen’), kwijlen waargenomen. Dit verschijnsel verdwijnt gewoonlijk spontaan binnen een dag.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Volgens goed veterinair gebruik dienen dieren te worden gewogen om een juiste dosering te kunnen waarborgen.

Echinococcose betekent een risico voor de mens. In geval van Echinococcose moeten speciale richtlijnen voor de behandeling, begeleiding en bewaking van betrokken personen opgevolgd worden. Experts of instituten op het gebied van parasitologie dienen te worden geraadpleegd.

Er zijn geen studies verricht met zwaar verzwakte katten of individuen met een ernstige vermindering van de nier- of leverfunctie. Het product wordt niet aanbevolen voor dergelijke dieren of selchts na een risico/baten analyse door de verantwoordelijke dierenarts.

Na toediening handen wassen.
In geval van accidentele inname, speciaal bij kinderen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de verpakking en/of de bijsluiter te worden getoond.

Gebruik tijdens drachtigheid en lactatie.

MILBEMAX kan worden gebruikt bij fokdieren, inclusief drachtige en lacterende katten.

Interacties met andere diergeneesmiddelen en andere vormen van interactie.

Het gelijktijdig gebruik van MILBEMAX met selamectine wordt goed verdragen. Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van de macrocyclische lactoon selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de aanbevolen dosering MILBEMAX.
Door de afwezigheid van verdere studies is het aanbevolen om voorzichtig te zijn bij het gelijktijdig toedienen van MILBEMAX met andere macrocyclische lactonen. Ook zijn dergelijke studies niet uitgevoerd met drachtige dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Het middel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Milbemax grote kat 2x 10 tabletten