×

Advantix Hond 400/2000 4 pipetten

Advantix® voor de bestrijding en preventie van teken, vlooien en luizen bij de hond. Het is een snelwerkend middel dat vlooien, teken en luizen doodt. En daarnaast teken, zandvliegen, muggen en stalvliegen afweert gedurende maximaal vier weken.
SKU
1930

Voor 15:00 besteld en mits op voorraad, vandaag verzonden. Ook levering op zaterdag

Gratis verzending bij bestellingen boven €65,00!
Slechts €6,50 verzendkosten daaronder.
* Tarieven voor Nederland

VRAGEN OVER DIT PRODUCT?
Ons team helpt u graag met al uw vragen over uw huisdier.

info@fsbdierenasielen.nl

030-3035455
Ma, Wo en Vr 09:00 tot 17:00

Advantix Hond 400/2000 4 pipetten

Indicatie(s)

Voor de bestrijding en de preventie van een vlooienbesmetting (C. canis, C. felis). Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de behandeling.

Een éénmalige behandeling voorkomt verdere vlooienbesmetting gedurende vier weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

Het product heeft een persisterende acaricide en afwerende doeltreffendheid tegen besmettingen door teken (R. sanguineus en I. ricinus gedurende vier weken en D. reticulatus gedurende drie weken).

Het kan gebeuren dat teken die al op de hond zaten binnen twee dagen na behandeling niet gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken, die al op de hond zitten op het ogenblik van de behandeling, te verwijderen om hen zo te beletten zich vast te hechten en een bloedmaaltijd te nemen.

Eén behandeling biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen zandvliegen (P. papatasi gedurende twee weken en P. perniciosus gedurende drie weken), tegen muggen (A. aegyptigedurende twee weken en C. pipiens gedurende vier weken) en tegen stalvliegen (S. calcitrans) gedurende vier weken.

Zandvliegen 

P. perniciosus 3 weken
P. papatasi 2 weken
Muggen 

A. aegypti 2 weken
C. pipiens 4 weken
Stalvliegen S. calcitrans 4 weken

 

Contra-indicatie(s)

In afwezigheid van beschikbare gegevens dient het product niet te worden gebruikt bij pups van minder dan 7 weken of 1,5 kg lichaamsgewicht. Naargelang het lichaamsgewicht van de hond dient het corresponderende Advantix® product gebruikt te worden, zie doseringsschema.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij katten.

Bijwerkingen

In zeer zeldzame gevallen kunnen bij de hond reacties optreden zoals voorbijgaande huid-overgevoeligheid (toename van lokale jeuk, krabben, wrijven, haarverlies en roodheid op de toedieningsplaats) of lusteloosheid, die doorgaans vanzelf verdwijnen.

In zeer zeldzame gevallen kunnen honden gedragsveranderingen (agitatie, rusteloosheid, gejank of gerol), gastro-intestinale symptomen (braken, diarree, hypersalivatie, verminderde eetlust) en neurologische verschijnselen vertonen, zoals onregelmatige bewegingen en stuiptrekkingen bij honden die gevoelig zijn voor het bestanddeel permethrine. Deze verschijnselen zijn over het algemeen van voorbijgaande aard en verdwijnen doorgaans vanzelf.

Vergiftiging door ongewilde orale opname door honden is onwaarschijnlijk, maar zou in zeer zeldzame gevallen kunnen voorkomen. In dit geval kunnen zenuwverschijnselen zoals trillen en lusteloosheid optreden. De behandeling zou symptomatisch moeten zijn.
Er is geen specifiek tegengif bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

De aanbevolen minimale dosis is: 10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid en 50 mg/kg lichaamsgewicht (LG) permethrine.

Honden
(kg LG)
  Merknaam Volume (ml)  Imidacloprid
 (mg/kg LG)
 Permethrine
 (mg/kg LG)
tot 4 kg   Advantix® 40/200 spot-on solution voor honden 0,4 ml  minimaal 10  minimaal 50
van 4 tot 10 kg   Advantix® 100/500 spot-on solution voor honden 1,0 ml  10 - 25  50 - 125
van 10 tot 25 kg   Advantix® 250/1250 spot-on solution voor honden 2,5 ml  10 - 25  1250 mg
van 25 tot 40 kg   Advantix® 400/2000 spot-on solution voor honden 4,0 ml  10 - 16  50 - 80

Voor honden > 40 kg dient de geschikte combinatie van pipetten gebruikt te worden.

Om herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien te verminderen wordt aanbevolen om alle honden in het huishouden te behandelen. Andere dieren die in hetzelfde huishouden leven, zouden ook met een geschikt product behandeld moeten worden.

Om verder te helpen bij het verminderen van de belasting vanuit de omgeving wordt het bijkomend gebruik van een geschikte omgevingsbehandeling tegen volwassen vlooien en hun ontwikkelingsstadia aanbevolen.

Het product blijft doeltreffend als het dier nat wordt. Echter, langdurige intensieve blootstelling aan water zou vermeden moeten worden. In gevallen van frequente blootstelling aan water zou de persisterende doeltreffendheid verminderd kunnen zijn.
In die gevallen niet vaker herbehandelen dan eenmaal per week. Als de hond een shampoobeurt nodig heeft, zou dit beter voor de behandeling met Advantix® plaatsvinden of tenminste twee weken erna, om de doeltreffendheid van het product optimaal te houden.

Wijze van toediening

Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje.
Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje opnieuw verwijderen.

Voor honden tot 10 kg lichaamsgewicht:

Terwijl de hond stilstaat de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.

Voor honden van meer dan 10 kg lichaamsgewicht:

Terwijl de hond stilstaat de gehele inhoud van de Advantix® pipet gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis aanbrengen. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Uitsluitend aanbrengen op onbeschadigde huid.
Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet invriezen.
Na het openen van het aluminium zakje: op een droge plaats bij een temperatuur niet boven 30° C bewaren.
Gebruiken binnen 24 maanden na opening van het aluminium zakje of vóór EXP, het kortste van de twee.

Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld na EXP op de pipet, het aluminium zakje of de doos.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of muil van de te behandelen honden.

Men dient erop toe te zien dat het product correct wordt toegediend, zoals beschreven onder Wijze van toediening.
In het bijzonder dient orale opname door het likken aan de toedieningsplaats door behandelde honden of door dieren die in ermee in contact komen, vermeden te worden.

Niet gebruiken bij katten.

Dit product is extreem giftig voor katten en zou fataal kunnen zijn vanwege de specifieke fysiologie van katten, die sommige verbindingen zoals permethrine niet kan afbreken. Houd behandelde honden verwijderd van katten totdat de toedieningsplaats droog is, om te voorkomen dat katten per ongeluk worden blootgesteld aan dit product.

Het is belangrijk te verzekeren dat katten niet likken aan de toedieningsplaats van een hond die met dit product werd behandeld. Zoek onmiddellijk diergenees-kundig advies indien dit gebeurt.

Raadpleeg uw dierenarts vooraleer het product te gebruiken bij zieke en verzwakte honden.

Behandelde honden mogen onder geen enkele omstandigheid toegelaten worden tot om het even welke vorm van oppervlaktewater gedurende tenminste 48 uur na behandeling, omdat het product schadelijk is voor aquatische organismen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Contact van het product met de huid, ogen of mond vermijden.
Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.
Na gebruik de handen grondig wassen.

In geval van accidenteel morsen op de huid, onmiddellijk met water en zeep wassen.

Personen met bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product.
De belangrijkste klinische symptomen die in extreem zeldzame gevallen zouden kunnen voorkomen, zijn sensorische huidirritaties van voorbijgaande aard, zoals tintelingen, branderig gevoel of gevoelloosheid.

Indien het product accidenteel in de ogen terechtkomt, overvloedig spoelen met water.
Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het product accidenteel wordt ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen en de bijsluiter tonen.
In het bijzonder kinderen zouden niet mogen omgaan met behandelde dieren totdat de toedieningsplaats droog is. Dit zou verzekerd kunnen worden door de dieren bvb. ’s avonds te behandelen. Recent behandelde honden zouden niet samen mogen slapen met de eigenaars, in het bijzonder met de kinderen.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Advantix Hond 400/2000 4 pipetten